Info
Foto sezione
Logo Bocconi

Course 2015-2016 a.y.

30304 - PORTOGHESE (I LINGUA) [PORTUGUESE (FIRST LANGUAGE)]


CLEAM - CLEF - CLEACC - BESS-CLES - BIEF - BIEM - BIG
Language Center

Insegnamento impartito in lingua portoghese


Go to class group/s: 88

CLEAM (4 credits - I/II sem. - OP) - CLEF (4 credits - I/II sem. - OP) - CLEACC (4 credits - I/II sem. - OP) - BESS-CLES (4 credits - I/II sem. - OP) - BIEF (4 credits - I/II sem. - OP) - BIEM (4 credits - I/II sem. - OP) - BIG (6 credits - I/II sem. - OP  |  L-LIN/07)
Course Director:
HELENA ANGELICA DA SILVA NETO

Classi: 88
Docenti responsabili delle classi:
Classe 88: DA DEFINIRE