Info
Logo Bocconi

ORARIO DI RICEVIMENTO

 

30026 - ECONOMIA MONETARIA [MONETARY ECONOMICS]

GIAVAZZI, Francesco
Dettagli del ricevimento Dettagli del ricevimento

Tutte le date del ricevimento Tutte le date del ricevimento
MASCIANDARO, Donato
Dettagli del ricevimento Dettagli del ricevimento

Contact the professor by sending an email to the address erika.somma@unibocconi.it
PORTA, Angelo
Dettagli del ricevimento Dettagli del ricevimento

Contact the professor by sending an email to the address angelo.porta@unibocconi.it
TARSIA, Romano Vincenzo
Dettagli del ricevimento Dettagli del ricevimento

Tutte le date del ricevimento Tutte le date del ricevimento

Reservation through the yoU@B Diary